Форум » История Древней Руси » О богах, которых поставил Владимир... » Ответить

О богах, которых поставил Владимир...

Александр: Приветствую!!! Тута в инете вышел на Киевский синопсис, писанный видимо в 1674. В нем интересное описание кумиров поставленных Владимиром. По-перше, поставив [Володимир] чільного кумира, подібного до людини, на ім'я Перун, бога грому, блискавок та хмар дощових, на пагорбі високому над Буричовим потоком 472. Тулуб його був із дерева мистецьки висічений, голову мав вилиту зі срібла, вуха золоті, ноги залізні, в руках же тримав камінь, немов перун палаючий, рубінами і карбункулами прикрашений. А перед ним вогонь завше горів. Коли б через недогляд жерців привелося вогню вгаснути, то за те жерця, як ворога бога свого, на смерть карали 473. [/CODE] [CODE]Другий ідол був Волос, бог худоби 474. [/CODE] [CODE]Третій — Позвизд, інші ж кликали його Похвистом 475, деякі називали Вихром, сповідуючи, буцім був богом вишини, доброї та поганої погоди. [/CODE] [CODE]Четвертий ідол — Ладо 476. Цього мали за бога веселощів і всякого благополуччя 477. Жертви йому приносили ті, хто готувався до шлюбу, думаючи за допомогою Лади набути собі [на] добро веселого та любого життя. Ця мерзота пішла од найдавніших ідолослужителів, які вшановували певних богів Леля і Полеля, що їх богомерзенне ім'я й донині в деяких місцях на зібраннях гулящих співом "Лелюм-Полелюм" прославляють. Також і матері Лельовій і Полельовій співають: "Ладо-Ладо", і того ідола давня спокуса диявольська на шлюбних весіллях, в долоні плещучи, і об стіл б'ючи, оспівують. І від цього православному християнину всіляко берегтися належить, аби не накликати кару Божу 478.

Ответов - 99, стр: 1 2 3 4 5 All

Александр: П'ятий ідол — Купало 479, якого вважають богом плодів земних, і йому спокушені дияволом подяки й жертви на початку жнив приносили. Того ж Купала, бога, чи істинніше, біса й до сьогодні в деяких місцевостях Рch243;ссійських пам'ять тримається, найбільше ж — у надвечір'я Різдва святого Іоанна Хрестителя 480. Зібравшись увечері, молодь чоловічої, дівочої та жіночої статі плете собі вінки із певного зілля, і одягає на голову, і опоясується ним. Ще ж на тому бісівському ігрищі розкладають вогонь, і навколо нього, взявшись за руки, нечестиво ходять і скачуть, пісні співають, гидкого Купали [ім'я] часто повторюючи, і 481 через вогонь перескакуючи, самих себе тому ж бісу Купалі в жертву приносять. І інших дійств диявольських багато на [тих] мерзенних зібраннях творять, про які й писати недобре. Крім цього святого Іоанна Хрестителя свята, й на свято святих верховних Апостолів Петра і Павла, диявол свої сіті напинає через гойдалки, на яких гойдаючись, випадає [декому], раптом упавши на землю, убитися, і негідно, без покаяння, душу свою втратити. Тому і гойдалок, як сіті диявольської, берегтися належить кожній християнській людині, аби не впасти й не зав'язнути в ній Деякі з давніх беззаконників джерелам та озерам жертви приносили, аби помножилися плоди земні, а часом і людей у воді топили. В деяких землях Рch243;ссійських і до сьогодні давнього того безчинства обновлюється пам'ять, коли під час Пресвітлого Дня Воскресіння Христового молодь обох статей, або й старші, зібравшись, одне одного ніби задля якоїсь забави у воду вкидають, і випадає [деяким], намовою бісівською, кинутим у воду, чи об камінь, чи об дерево розбитися, чи втонути, і негідно втратити душу свою. Інші ж, хоча й не вкидають у воду, то поливають водою, тому ж бісу жертву давніх забобонів поновлюючи. Нині в звичаї втіху, а не жертви ідольські творять, проте, краще б тому не бути. [/CODE] [CODE]Шостий ідол — Коляда — бог празничний. На його честь свято велике місяця грудня 24 дня святкують 482. Хоча люди руські й Святим Хрещенням просвітилися, й ідолів викорінили, але дехто пам'ять того біса Коляди й до сьогодні не перестає поновлювати. Почавши з самого Різдва Христового, повсякденно збираються на богомерзенні ігрища, пісні співають, і в них, хоча й про Різдво Христове згадують, але тут же беззаконно й Коляду — давню спокусу диявольську — часто повторюючи, додають. До того, на тих же своїх законосупротивних зборищах і певного Typa-сатану 483 й інших [бісів] богомерзенних обряди вигадуючи, поминають. Інші [ж] обличчя свої і всю постать людську за образом і подобою Божою створену, деякими лярвами чи страшилами за образом диявольським створеним, закривають, страхаючи чи розважаючи людей, Творця ж і Сотворителя свого ображаючи, ніби не вдовольняючись чи гидуючи творінням Рук Його, що повністю належало б християнській людині облишити, а тим виглядом, якого надав йому Господь, вдовольнитися. І інші богомерзенні мерзоти вигадують, що їх і описувати не гоже. [/CODE] [CODE]Крім тих бісівських кумирів ще й інші ідоли численні кумири були — на ймення Услад чи Ослад, Корша чи Хорг, Дашуба чи Дажб, Стриба чи Стрибов, Симаергля чи Семаргл, і Макош чи Мокош 484. Тим же бісам потьмарені люди, немов Богу, жертви й похвали воздавали. Ця ж мерзота по всій державі Володимировій згідно веління його здійснювалася. [/CODE] Для сравнения с Летописью [CODE]И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. Чего скажете, в летописи, Велес например вообще отсутствует, да и большинство остальных тоже. Тут не может быть наложения каких-то текстов. Может Владимир еще где-то кумиров ставил, или они может уже стояли, чтой-то я не пойму таких различий, или автор отсебятинки добавил. С Уважением, Александр

Николай Ф.: Александр пишет: цитатаЧего скажете, в летописи, Велес например вообще отсутствует, да и большинство остальных тоже. Тут не может быть наложения каких-то текстов. Может Владимир еще где-то кумиров ставил, или они может уже стояли, чтой-то я не пойму таких различий, или автор отсебятинки добавил. Нет наложения текстов быть не может. Автор сам выдает свой основой источник сведений - наблюдения над «мерзкими» народными празднествами и песнопениями. Впрочем даже летописный список может оказаться искусственным. Он связан с легендой о варягах, отце и сыне. Сама же легенда в том ее виде, в каком она дошла до нас в ПВЛ составлена задним числом. На месте, где по легенде погибли варяги и находился их двор, как сейчас установлено археологами в конце X века находилось городское кладбище. Велес упоминается в ПВЛ. С ув. Ник.

SS: О ИДОЛЂХ Въ-первых постави началнЂйшаго кумира именем Перуна, бога грому, молнія и облаков дождевых, на пригорку внеском над Буричовым потоком 30, по подобію человЂческу. Тулуб его бЂ от древа хитростнЂ изсЂчен; главу имущ сліянну от сребра, уши златы, нозЂ желЂзны, въ руках же держаше камень, по подобію перуна палающа, рубинами и карбункулем украшен. А пред ним огнь всегда горяше. Аще же бы по нераденію жреческому ключилося огню угаснути, того ради жерца, аки врага бога своего, смертію казняху. Вторый ідол бысть Волос, бог скотов. Третій — Позвизд, иніи же прозваша его Похвист, нЂціи нарицаху Вихром, исповЂдающе бога быти воздуха, ведра и безъгодія. Четвертый идол — Ладо. Сего имЂяху бога веселія и всякаго благополученія, жертвы ему приношаху, готовящіися къ браку помощію Лада мняше себЂ добро веселіє и любезно житіє стяжати. Сія же мерзость от древнЂйших ідолослужителей произыйде, иже нЂкіих богов Леля и Полеля 31 почитаху, их же богомерзкое имя и до нынЂ по нЂким странам на сонмищах игралищных пЂніем «Лелюм-Полелюм» возглашают. Такожде и матер Лелеву и Полелеву Ляду, поюще «Ладо 32, Ладо» и того идола ветхую прелесть діаволскую на брачных веселіях, руками плещуше и о стол біюще, воспЂвают. И от сего православному христіянину всячески блюстися подобает, да не возбужденіе казни божія бывает. Пятый ідол — Купало, его же бога плодов земных быти мняху, и ему, прелестію бЂсовскою омраченныи, благодаренія и жертвы в началЂжнив приношаху. Тогожде Купала, бога, или, истиннЂе, бЂса, и доселЂ по нЂкіим странам россійским еще память содержится, найпаче въ навечеріи рождества свя-того Іоанна Крестителя 33. Собравшеся в вечер юноши мужеска, дЂвическа и женска полу соплетают себЂ вЂнца от зелія нЂкоего и возлагают на главу и опоясуються ими; еще же на том бЂсовстем игралищи кладут и огнь и окрест его, емшися за руцЂ, нечестиво ходят и скачут и пЂсни поют, сквернаго Купала часто повторяюще и чрез огнь прескачуще, самых се-бе тому ж бЂсу Купалу въ жертву приносят. И иных дЂйств діяволских много на скверных соборищах творят, их же и писати не лЂпо есть. По сем святаго Іоанна Крестителя празднику еще и о праздницЂ святых верховных апостол Петра и Павла 34 свою сЂть діавол запинает чрез колыски, на них же бо колышущим-ся приключается внезаапу спасти на землю, убиватися и злЂ без покаянія душу свою испущати. Сего ради и колысок, яко сЂти діаволскія, хранитися всякому христіанскому человЂку, да не впадет и увязнет в ню, нужда есть.


SS: По ПВЛ Велес не проходит у Олега, там он клянется Богом и Перуном. По ПВЛ Владимир Велеса в Киве не ставил, но по Синопсису вторым идет Велес. Свтяослв кпянется Богом, Перуном и Велесом. У меня есть один вопрос. Кто знает please подскажите. В каких ранних отечественных источниках проходит упоминаине о Перуне? Насколько возможно определить «родословную» Перуна? Я нашел только в ПВЛ, Густинской летописи и Синопсисе. Заранее благодарен. Сергей

P.L.: Густынская летопись и Синопсис Иоанникия Гизеля - очень поздние, 17 в. То есть в данном случае не источники. Никакого родословия Перуна не существует. О славянском язычестве реально почти ничего не известно. Коляды, Ярилы и проч. - выдумки (или, осторожно говоря, учёные реконструкции 16-17 вв., а то и более позднего времени). Лучшее исследование: Ловмяньский Х. Религия славян и её падение, недавно вышел перевод на русский. Есть ещё хорошая статья А.В.Назаренко (Религии мира 2002), там есть и список литературы и источников.

Александр: Приветствую! P.L. пишет: цитатаНикакого родословия Перуна не существует. О славянском язычестве реально почти ничего не известно. Вы по-моемому сами себе противоречите, если о славянском язычестве ничего не известно, то почему же такое безапелляционное заявление, что никакого родословия Перуна не существует? Не понятно. Как вы относитесь к возможности сравнения с другими религиями, например с греческой, понятно, что отличия огромны, но исток по идее один, может быть можно что-то«выцарапать». Что касается происхождения Перуна я ничего не слышал, а вот в «Чешских глоссах» утверждается что Девана его дочь, т.е. потомки как бы есть. P.L. пишет: цитатаКоляды, Ярилы и проч. - выдумки (или, осторожно говоря, учёные реконструкции 16-17 вв., а то и более позднего времени) А колядки, они тоже придуманы в 16-17 вв. и потом введены в народное сознание, или за ними стоит что-то более древнее. С Уважением, Александр

P.L.: При чём тут колядки? Это всё равно что искать по методу Рыбакова языческий орнамент на рушниках. Религии надо сопоставлять, тем более что до Вас это уже делали древнерусские книжники, но это не отменяет того факта, что от славянских богов остались, фактически, только имена. Вот Ловмяньский, например, по-моему, довольно убедительно доказывал, что не св. Власий произошёл от Волоса, а наоборот. Святовид (Свантевит) - языческое переосмысление св. Вита. Ну и кого с кем будем сравнивать? При чём тут Зевсы с Гефестами? Для начала нужно опровергнуть Ловмяньского (а вовсе не меня, я просто сослался на его исследование). С уважением, P.L.

Александр: P.L. пишет: цитатаПри чём тут колядки? Да при том, что старинный, если не сказать древний народный праздник, и бог весть к какому времени он относится, и среди христианских святых нет никакого Коляды. Как Вы себе представляете, средневековые христианские книжники придумали Коляду, ритуальные обряды, песни, внедрили это в народ, а потом раскритиковали в своих поучениях против язычества, замечательная история получается. P.L. пишет: цитатаЭто всё равно что искать по методу Рыбакова языческий орнамент на рушниках А почему бы и нет, собственно что вы имеете против? Народные промыслы это часть древней культуры и сбрасывать со щитов их не стоит. P.L. пишет: цитатаРелигии надо сопоставлять, тем более что до Вас это уже делали древнерусские книжники, Вот я и сопоставляю, а дошедшие до нас письмена древнерусских книжников, составлялись в эпоху противостоянии язычества и христианства и причем в таком противостоянии, когда право на информацию имела только одна сторона, а на другую устраивали охоту, так, что при всем уважении к этим самым книжникам, их позицию нельзя назвать объективной, а как раз наоборот, исключительно тентенциозной и ангажированной. P.L. пишет: цитатано это не отменяет того факта, что от славянских богов остались, фактически, только имена А это уже лично ваше мнение и не более того. P.L. пишет: цитатаВот Ловмяньский, например, по-моему, довольно убедительно доказывал, что не св. Власий произошёл от Волоса, а наоборот. Святовид (Свантевит) - языческое переосмысление св. Вита Что касается Власия, с какого времени этого святого почитали на Руси??? А Велесом клялись еще Олег, Игорь, Святослав. А Радегаст - от святого Рада и святого Гаста. Жива, Хорс, Род, Даждьбог и многие другие, попробуйте найти аналогии в христианстве. Пример я привел, это «Чешские глоссы», составленные как раз в то далекое время и теми же самыми книжниками. К слову сказать, это как раз у первохристиан появились сперва святые Гермес, Меркурий, Аполлон, Диметрия, а потом их стали называть бесами. P.L. пишет: цитатаПри чём тут Зевсы с Гефестами Да притом, что единый индо-европейский конгломерат народов, не мог не иметь каких-то общих культурных и религиозных корней и среди христиан были люди прекрасно понимавшие, что это боги язычников, а не переделанные с христианских святых. Например Павел Диакон «История Лонгобардов» (описание Водана). P.L. пишет: цитатаДля начала нужно опровергнуть Ловмяньского (а вовсе не меня, я просто сослался на его исследование) А я Вас вовсе и не опровергаю, я защищаю свою позицию. С Уважением, Александр

P.L.: Так, уважаемый товарищ! Идеологию не хаваем. Повторяю, я излагаю не свои взгляды, а точку зрения, общепринятую в данный момент в современной науке. У меня к Вам конкретный вопрос. Вы читали книгу Ловмяньского, или все Ваши рассуждения базируются на пустых разговорах?

Александр: P.L. пишет: цитатаТак, уважаемый товарищ! Идеологию не хаваем А я Вам никакую идеологию и не «втюхиваю». P.L. пишет: цитатаПовторяю, я излагаю не свои взгляды, а точку зрения, общепринятую в данный момент в современной науке И ссудя по-всему другие точки зрения, не совпадающие с общепринятыми, для вас заведомо не верны, только потому что не общепринятые. P.L. пишет: цитатаВы читали книгу Ловмяньского, или все Ваши рассуждения базируются на пустых разговорах? Эту книгу я не читал, то, что я читал, я упомянул в предыдущих постингах. И кроме того, на этом форуме, каждый может высказывать свою точку зрения, внезависимости от того, является ли он профессиональным историком или нет, совпадает ли его позиция с общепринятой или нет. С Уважением, Александр

P.L.: Прошу прощения, если невольно Вас задел своей, возможно, неуместной шуткой. Я, разумеется, не хочу запретить к-л высказывать свою точку зрения, но в науке есть свои правила, и они довольно жёсткие, если не сказать, жестокие: спорят не позиции и точки зрения, а АРГУМЕНТЫ, т.е. позиции, подкреплённые фактами (в истории - источниками). Если существует аргументированная точка зрения, её можно отвергнуть, только иначе объяснив ту совокупность фактов, на которой она основывается, или приведя другие аргументы. Именно поэтому Вам и нужно познакомиться с существующей по данному вопросу литературой - это вопрос не этики, а самого смысла науки. Ещё раз извините, если я Вас чем-то обидел.

Владимир: Приветсвую, P.L. пишет: цитата Вот Ловмяньский, например, по-моему, довольно убедительно доказывал, что не св. Власий произошёл от Волоса, а наоборот. в Вашем предложении ядром являются слова по-моему обозначая субъективную оценку доказательства, а такое не возможно в науке. Посмотрим что написанно на сей счет в словаре Фасмера (с комм. Трубачева): цитата др.-русск. Волосъ, языческий бог (по Лаврентьевск. летоп., под 907 г., с воинов Олега берется присяга именем Волоса); ... Начиная с Миклошича (Jenaer Literaturzeitung, 1875, No 24, 431; EW 394) пытались увязать культ Волоса с почитанием св. Власия (гр. alasios). Хотя последний, являясь покровителем крупного рогатого скота, явно передал свои функции Волосу, который воспринимается обычно как «скотий бог», этимологически нельзя отождествлять Волосъ и alasios ... Представляет интерес сравнение Волосъ с др.-исл. Vo,lsi «Приап» ... О др.-исл. Vo,lsi со знач. «phallus» см. Хольтхаузен, Awn. Wb. 350. Сразу возникают вопросы. Как культ Волоса попал к русам? Когда появился комментарий «скотий бог» и был ли он изначально? Достоверной информации для ответа на них не существует, значит, о каком-либо доказательстве речь идти не может, только о догадках и гиппотетических построениях. Если ориентироватся лишь на выводы лингвистов, то можно заключить что, либо произошла контаминация культов в смешанной среде русов, среди которых видимо были христиане и старый Волс воспринял новые функции Власия, либо эта контаминация произошла в голове летописца, который не знал (и не мог, так как культ давно умер) сути культа и дал объяснение по сходству звучания. Возможно также, что подмена сути произошла в народной среде. С уважением, Владимир.

Александр: P.L. пишет: цитатаЕщё раз извините, если я Вас чем-то обидел. Вы меня ничем не обидели, в спорах бывает всякое, вы можете дать какую-нибудь ссылку в инете, или эту книгу лучше искать в библиотеках или магазинах??? С Уважением, Александр

P.L.: Коротко по порядку. 1. Мы продвинулись вперёд. Со стороны моих уважаемых оппонентов появились определённые аргументы. 2. «По-моему» - это не «ядро», а фигура вежливости, т.к. я излагаю не свои взгляды, а Х.Ловмяньского, к которым я присоединяюсь. 3. О Волосе и Фасмере. Ловмяньский: «Выведение Волоса из скандинавского Волси, как это делал Фасмер, неправомерно ввиду явной связи этого Волоса с Власом» (с.90). Действительно св.Власий почитался как покровитель скота в Западной Европе и Византии и, естественно, не мог заимствовать эту функцию от Волоса - гипотетического славянского языческого бога. Отсюда можно сделать ЕДИНСТВЕННЫЙ вывод - «скотий бог» произошёл от св. Власия (об этом, кстати, ещё до Ловмяньского писал В.Мансикка (Mansikka V. Die Rlegion der Ostslaven. 1. Quellen. Helsinki, 1922). Ловмяньский приводит интересную параллель: происхождение югорского «бога» Микола-тора от св.Николая.

P.L.: Продолжение. цитатаКак культ Волоса попал к русам? Когда появился комментарий «скотий бог» и был ли он изначально? Комментарий о скотьем боге бесспорный - в статье ПВЛ под 971 г. Есть ещё в статье под 907 г., но это, видимо, поздняя вставка (см.: Шахматов. Разыскания...). В договоре 944 г. он не упоминается. Поэтому делается логичный вывод о том, что культ Волоса оформился в дружинной среде в ходе болгарских войн Святослава. цитатаЧто касается Власия, с какого времени этого святого почитали на Руси??? А Велесом клялись еще Олег, Игорь, Святослав. На первый вопрос ответил. «Велесом» они не клялись. Святослав клялся Волосом, об Олеге в 907 г. см. выше, Игорь не клялся ни Велесом, ни Волосом. Велес и Волос этимологически не отождествляются, т.е. это РАЗНЫЕ персонажи. Если Вы хотите поговорить о ВЕЛЕСЕ, то это отдельная тема. В случае с «невозможностью» отождествить Власия и Волоса Фасмер ошибался. Достаточно вспомнить церковь св. Власия на Волосовой улице в Новгороде, существующую и поныне. Так вот улица получила название ПО ЦЕРКВИ! Волос - полногласная восточнославянская форма, Влас - неполногласная южнославянская (ещё один аргумент в пользу заимствования из Болгарии) (ср.: град - город). цитатаК слову сказать, это как раз у первохристиан появились сперва святые Гермес, Меркурий, Аполлон, Диметрия, а потом их стали называть бесами Откуда Вы взяли эту чушь? Все остальные Ваши заявления не подкреплены аргументами. Вот рушники. Вы с Рыбаковым считаете, что там славянский языческий орнамент по принципу, почему бы и нет. А я считаю, скажем, что их прообразы нарисовали инопланетяне с планеты Альфа-центавра. Ценность обоих утверждений равна. Будут аргументы, будут ответы. Успехов.

ST: цитатаВелес и Волос этимологически не отождествляются Это утверждение эквивалентно утверждению, что праславянские *velesъ (› ст. др.-рус. Велесъ) и *velsъ (› ст. др.-рус. Волосъ) нетождественны этимологически -- точка зрения, которую трудно защищать, приняв морфологическое деление *vel-es-ъ и *vel-s-ъ (т. е. *vel- -- корень, *-(e)s- -- суффикс в нормальной и нулевой ступенях аблаута). Если рассматриваемые славянские слова и балтийское гнездо *wel-, обозначающее объекты, связанные со смертью и потусторонним миром, родственны, то такое деление подтверждается и балтийским (нпр. лит. ve’lnias ’чёрт’ ‹ *wel-in-as), и не исключено, что, судя по балтийскому и славянскому материалу, мы имеем дело с праи.-е. *uel(H)-en/s-. Сергей

P.L.: цитатаВы меня ничем не обидели, в спорах бывает всякое, вы можете дать какую-нибудь ссылку в инете, или эту книгу лучше искать в библиотеках или магазинах??? Про инет не знаю, в магазинах не видел давно (я купил её прошлым летом). В хороших библиотеках, конечно, есть. Кстати, имейте в виду, что перевод на русский - плохой, на это нужно делать поправку. В порядке оффтопа хочу сказать, что никакие вопросы по славистике нельзя обсуждать, не зная парадигматического многотомника Ловмяньского (к сожалению, не переведённого на русский до сих пор) Poczatki Polski.

Николай Ф.: Книга Ловмяньского продавалась в течение всего года в магазине при входе в Ленинскую Библиотеку. В последний был там и видел кажется месяца два-три назад. Хотя гипотеза происхождения Волоса, скотьего бога от Власия, покровителя скота - несомненный бред. И если б его изрекал не маститый ученый, а наш брат слесарь-любитель - давно б гнали с криками «ату-ату его» между красных флажков. Имя «Волоса, скотьего бога» впервые упоминается в договоре Святослава с греками 971 г. Только затмевающая разум увлеченность собственной мыслью могла позволить Ловмяньскому прийти к мысли о том, что воины Святослава могли клясться именем бога, о котором они узнали пару лет назад от болгар. Заимствование Волоса из юго-слав. невозможно и с лингвистической точки зрения (полногласие). Волос, скотий бог, упоминается в статье 907 г. Как теперь может считаться доказанным оно (это имя) попало сюда из договора 971 года. Так как известно, что летописец начала XII века где возможно «обрамления» договоров конструировал на основе их текста. Дальнейшее не доказательно, но к вопросу о том, где возможно стоял идол Волоса в 988 г.: А.А. Шахматов считал также, что упоминание «Волоса, скотьего бога» содержалось в древнейшем рассказе о крещении Киева. В Житии Владимира («обычное житие» в списках 15-16 века) говорится о крещении киевлян в Почайне и свержении Владимиром, стоящего там идола Волоса. Рассказ о крещении в Почайне А.А. Шахматов считал более древним, чем летописный рассказ о крещении в Днепре. Замена объяснялась им тем, что Почайна к концу 11 века в значительной мере пересохла. И автор Начального свода не мог понять как в таком небольшом водоеме мог быть крещен весь (выросший в раз в 10-20 к его времени) Киев. Из Жития: цитата«И яко прииди в свой град Кыев, повели кумиры испроврещи, овы исещи, а другыя огневи предати, а Волоса идола, его же именоваху скотия бога, повеле в Почайну реку въврещи». С ув. Ник.

Александр: P.L. пишет: цитатаВелес и Волос этимологически не отождествляются, т.е. это РАЗНЫЕ персонажи Поясните пожалуйста, не понял это шутка наверное. P.L. пишет: цитатаОткуда Вы взяли эту чушь? Эту чушь я взял из книжки, где были фотографии статуэток, хранящихся в каких-то западных музеях и с надписями. И еще отсюда http://velsat.narod.ru/belov8.htm P.L. пишет: цитатаВсе остальные Ваши заявления не подкреплены аргументами Что именно я не подкреплял, я приводил в пример и «Историю Лангобардов» и «Чешские глоссы», просто вы не читаете или не можете ответить, и это определяете как отсутствие аргументов. P.L. пишет: цитатаВы с Рыбаковым считаете, что там славянский языческий орнамент по принципу, почему бы и нет. А я считаю, скажем, что их прообразы нарисовали инопланетяне с планеты Альфа-центавра Мил друг вы зашились окончательно, книжек по арнаменталистике полно, чего не скажешь о ваших инопланетянах. P.L. пишет: цитатаБудут аргументы, будут ответы Это вы о своих аргументах???

Владимир: P.L. пишет: цитата Ловмяньский: «Выведение Волоса из скандинавского Волси, как это делал Фасмер, неправомерно ввиду явной связи этого Волоса с Власом» Это только Ловмяньскому и Вам это кажется неправомерным, а вывод убедительно доказанным. А вот мне кажется неправомерным видеть явную связь Волоса и Власа, ибо покоится она всего лишь на комментарии «скотий бог», да к тому же еще и понятому как бог скотины. Следует сначала доказать, что Волос действительно был таковым. А получается чушь - русы клянутся богом скота. С какой такой стати? Нельзя строить большую теорию на одном комментарии позднего летописца и доверять каждому его слову. P.L. пишет: цитатаКомментарий о скотьем боге бесспорный - в статье ПВЛ под 971 г. Когда бы и откуда он не взялся, он всего лишь комментарий летописца, а он не был специалистом по богам русов (не славян!), поскольку русы уже давным давно были славизированны.полная версия страницы